21
jul

En l’actualitat són molts els professionals que s’agrupen segons la seva especialitat i interessos en societats científiques. Les societats científiques contribueixen al desenvolupament científic i tecnològic del país. Actuen com a interlocutor qualificat i vàlid, tant davant la societat civil com davant els representants públics en assumptes que afectin a la ciència i la seva àrea específica de treball. Així mateix, promouen el paper de la ciència, la recerca i contribueixen enormement a la seva difusió.

Habitualment la gestió del dia a dia i dels projectes que les societats científiques engeguen són portats a terme per la seva Junta Directiva, formada normalment per membres de la societat que ocupen gran part del seu dia a dia en el desenvolupament de la seva activitat professional. La limitació de temps és un dels majors impediments que troben, aquests professionals, per al desenvolupament de les gestions diàries que les societats científiques requereixen.

Per aquest motiu, externalitzar els seus congressos, jornades i fins i tot, la seva gestió diària contribueix a la millora del seu bon funcionament. En molts casos, la Junta directiva desconeix l’existència d’aquesta opció que pot alleugerir les seves càrregues i agilitzar els processos que des de la seva societat es duen a terme. Comptar amb una empresa col•laboradora especialitzada facilita la seva gestió diària i logística, proporciona mitjans tècnics i recursos, contribueix a la professionalització de la societat.

En el que comporta a l’organització dels seus congressos i jornades, comptar amb una empresa especialitzada redueix considerablement el temps a dedicar per part de la Junta Directiva o els Comitès Organitzador i Científic a càrrec de l’esdeveniment, en tasques administratives, gestions legals, cerca de recursos econòmics… En aquest cas, el treball conjunt entre els organitzadors del congrés i aquesta empresa, que exerceix de secretaria tècnica, garanteix el bon funcionament del projecte i contribueix al creixement a la Societat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *